Tìm kiếm
Địa chỉ website chính thức: www.dhpiza.danang.gov.vn

Contacts Contacts

Mr. Phạm Việt Hùng Head of the Authority (84-236) 3.822.233 - 0903.508.115 hungpv5@danang.gov.vn
Mr Trần Văn Biên Deputy Head of the Authority (84-236) 3.830016 - 0905.111.147 bientv@danang.gov.vn
Mr. Lê Hoàng Đức Deputy Head of the Authority (84-236) 3868995 - 0913 453 444 duclh@danang.gov.vn

PHONE

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ADDRESS

30th Floor, Danang Administration Center -

24 Tran Phu St., Danang City, Vietnam

EMAIL

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

Main Responsible Person: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Address: 30th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City, Vietnam.

Email: diepza@danang.gov.vn

Tel: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015