Tìm kiếm
Địa chỉ website chính thức: www.dhpiza.danang.gov.vn
Expanded Hoa Khanh Industrial Zone
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/04/2018 Lượt xem: 231

1. Location: Lien Chieu District, Danang city

- Distance to Tien Sa Seaport: 20 km

- Distance to Danang International Airport: 10 km

- Distance to City Centre: 10 km

- Distance to Train Station: 11 km

2. Total planning area: 132.6 ha (of which 108.28 ha are available for renting)

(For further information, investors can access following website address: www.iza.danang.gov.vn)

3. Land leasing price and infrastructure using fee (until 2054)

For more information, please contact Saigon - Danang Investment Corporation

3.1. Land leasing price (VAT not included)

938,700 VND/m2 for whole leasing term

3.2. Infrastructure using fee (VAT not included)

8,940 VND/m2/year

* All fees and price are up to present time, and could be changed in the future by competence authorities and Industrial Zones Investors

4. Industrial Zone Investor: Saigon - Danang Investment Corporation (SDN)

- Address: 61A Nguyen Van Cu Street, Lien Chieu District, Danang city

- Tel: 84-0236.3770.998                                 - Fax: 84-0236.3770.997

- Web: www.dananginvest.com                     - Email: info@dananginvest.com

5. Master Planning Map of Expanded Hoa Khanh Industrial Zone: (Updated on January, 2018)

(Access from here:)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

ĐIỆN THOẠI

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ĐỊA CHỈ

Tầng 30, Trung tâm hành chính -

Số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

THƯ ĐIỆN TỬ

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Email: diepza@danang.gov.vn

Điện thoại: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015