Tìm kiếm
Địa chỉ website chính thức: www.dhpiza.danang.gov.vn
Departments of Board
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/04/2018 Lượt xem: 275

Chuyên mục, tin tức liên quan:

PHONE

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ADDRESS

30th Floor, Danang Administration Center -

24 Tran Phu St., Danang City, Vietnam

EMAIL

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

Main Responsible Person: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Address: 30th Floor, Danang Administration Center, 24 Tran Phu St., Danang City, Vietnam.

Email: diepza@danang.gov.vn

Tel: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015