Tìm kiếm
    
Thông tin về giá cho thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp đến 25/5/2018
Người đăng tin: Vung Ngày đăng tin: 25/05/2018 Lượt xem: 34

1. Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp DVTS Đà Nẵng

- Đơn giá thuê lại đất:

a) Đối với Dự án sản xuất

Phương thức thanh toán

Đơn giá (đồng/m2/năm)

Trả tiền thuê lại đất hàng năm

23.000

Trả tiền thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê

17.400

b) Đối với Dự án kinh doanh dịch vụ

Phương thức trả tiền thuê lại đất

Đơn giá cho thuê lại đất

Trả tiền thuê lại đất hằng năm

29.900 đồng/m2/năm

Trả tiền thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê

22.620 đồng/m2/năm

- Đơn giá tiền sử dụng hạ tầng: 8.000 đồng/m2/năm

2. Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở rộng:

- Đơn giá thuê lại đất:

Phương thức thanh toán

Đơn giá (đồng/m2/hết thời hạn thuê)

Trả tiền thuê lại đất một lần đến hết thời hạn thuê

1.254.550 VNĐ – 1.368.600 VNĐ

- Đơn giá tiền sử dụng hạ tầng: 9.124 đồng/m2/năm

Các đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT. Các phí quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng này có thể được điều chỉnh sau 03 (ba) năm kể từ ngày Bên cho thuê và Bên thuê ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng và cứ 03 (ba) năm một lần Bên cho thuê có quyền thỏa thuận điều chỉnh tăng giá dịch vụ nhưng không vượt quá 15% (mười lăm phần trăm) tổng chi phí mà bên thuê thanh toán của kỳ thanh toán trước đó.

3. Khu công nghiệp Liên Chiểu

- Đơn giá thuê lại đất:

Phương thức thanh toán

Đơn giá (đồng/m2/ hết thời hạn thuê)

Trả tiền thuê lại đất một lần đến hết thời hạn thuê

  1. 140.000 VNĐ

- Đơn giá tiền sử dụng hạ tầng: 9.124 đồng/m2/năm

Các đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT. Các phí quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng này có thể được điều chỉnh sau 03 (ba) năm kể từ ngày Bên cho thuê và Bên thuê ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng và cứ 03 (ba) năm một lần Bên cho thuê có quyền thỏa thuận điều chỉnh tăng giá dịch vụ nhưng không vượt quá 15% (mười lăm phần trăm) tổng chi phí mà bên thuê thanh toán của kỳ thanh toán trước đó.

4. Khu công nghiệp Hòa Cầm

- Đơn giá thuê lại đất

Phương thức thanh toán

Đơn giá (đồng/m2/năm)

Trả tiền thuê lại đất hàng năm

28.000

Trả tiền thuê lại đất 10 năm/lần

25.500

Trả tiền thuê lại đất 20 năm/ lần

22.500

Trả tiền thuê lại đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê (đến ngày 08/8/2054)

891.000 (đồng/m2/toàn bộ thời hạn thuê)

- Đơn giá tiền sử dụng hạ tầng: 13.000 đồng/m2/năm (trả hằng năm)

- Các đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT

5. Khu công nghiệp Đà Nẵng:

- Đơn giá thuê lại đất:

Hiện nay đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng đã được cho thuê hết nên Công ty TNHH Massda Land không đăng ký giá cho thuê mới.

- Đơn giá tiền sử dụng hạ tầng: 9.000 đồng/m2/năm

Lưu ý: Đơn giá thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp nêu trên là đơn giá tính đến thời điểm hiện tại; có thể thay đổi theo thời gian bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các Công ty kinh doanh hạ tầng.

Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban Quản lý

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 2 4 9 0 3
Hôm nay: 308
Hôm qua: 680
Tuần này: 2.227
Tháng này: 11.597
Tổng cộng: 724.903

ĐIỆN THOẠI

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ĐỊA CHỈ

Tầng 30, Trung tâm hành chính -

Số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

THƯ ĐIỆN TỬ

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Email: diepza@danang.gov.vn

Điện thoại: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015