Tìm kiếm
    
Danh mục thủ tục hành chính phải quyét hồ sơ trước khi nộp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/08/2017 Lượt xem: 103

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẴNG

Số:           /TB-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính phải quét hồ sơ trước khi nộp

Nhằm nâng cao tính tương tác trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý, tạo nền tảng cho việc triển khai 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020, Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) thông báo đến nhà đầu tư và doanh nghiệp về danh mục thủ tục hành chính phải quét (scan) trước khi nộp hồ sơ, như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính phải quét hồ sơ trước khi nộp

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

1

- Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

Lĩnh vực hội nhập thương mại kinh tế quốc tế

2

- Thực hiện chuyển nhượng tài sản/một phần dự án/quyền sử dụng đất

Lĩnh vực chuyển nhượng tài sản

3

- Thủ tục cấp phép gia hạn lưu trú, tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp khu công nghiệp

 

Lĩnh vực lao động

 

 

4

- Thủ tục xác nhận nhu cầu sử dụng người lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp KCN

5

-  Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương (t/h dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và thuộc t/h nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Lĩnh vực đầu tư

 

 

6

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (t/h dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu)

2. Cách thức triển khai

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D: Doanh nghiệp thực hiện quét hồ sơ và kê khai trực tuyến theo quy định trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (EcoSys) trước khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả.

- Các thủ tục số 4,5,6: Doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 3,4) theo hướng dẫn tại Công văn số 1044/BQL-VP ngày 21/07/2017 của Ban Quản lý về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý năm 2017.

- Các thủ tục số 2,3: Để công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ nhà đầu tư đảm bảo, Ban Quản lý khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư quét hồ sơ và gửi về địa chỉ email: diepza@danang.gov.vn trước khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả.

Ban Quản lý trân trọng thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp KCN;

- Lãnh đạo ban;

- BBT Website (đăng web);

- Lưu: VT, VP.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Hoàng Đức

 

                        

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 6 8 3 7 3
Hôm nay: 4.679
Hôm qua: 4.974
Tuần này: 9.653
Tháng này: 104.451
Tổng cộng: 2.268.373

ĐIỆN THOẠI

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ĐỊA CHỈ

Tầng 30, Trung tâm hành chính -

Số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

THƯ ĐIỆN TỬ

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Email: diepza@danang.gov.vn

Điện thoại: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015