Tìm kiếm

Khu chức năng Khu chức năng

Tên khu chức năng Tổng quan về các khu công nghiệp
Tóm tắt - Khởi đầu bằng sự hình thành Khu chế xuất An Đồn (nay là KCN Đà Nẵng) được thành lập vào năm 1993, đến nay thành phố Đà Nẵng có 06 Khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, với quy mô 1.141,82 ha.
Nội dung

- Khởi đầu bằng sự hình thành Khu chế xuất An Đồn (nay là KCN Đà Nẵng) được thành lập vào năm 1993, đến nay thành phố Đà Nẵng có 06 Khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, với quy mô 1.066,52 ha. Tất cả các Khu công nghiệp này đều cách trung tâm thành phố không quá 15 km.

- Tính đến nay, các KCN tại thành phố Đà Nẵng đã thu hút 419 dự án, trong đó 319 dự án trong nước và 100 dự án nước ngoài; tỷ lệ lấp đầy hơn 85%; thu hút hơn 74.000 lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động chủ yếu là hoạt động sản xuất hàng may mặc, chế biến thủy sản.

* Thống kê tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp: Tính đến tháng 9/2017

STT Tên KCN Tổng DT đất KCN theo quy hoạch
(ha)
DT đất công nghiệp có thể cho thuê theo quy hoạch
(ha)
DT đất công nghiệp đã cho thuê (ha) DT đất công nghiệp còn lại (ha) Diện tích đất đã có hạ tầng có thể cho thuê
(ha)
 Diện tích chưa có hạ tầng
(ha)
Tỷ lệ
 lấp đầy
(%)
1 Đà Nẵng 50,10 41,87 41,87 0,00 0,00 0,00 100,00%
2 DVTS Đà Nẵng 50,63 45,72 45,72 0,00 0,00 0,00 100,00%
3 Hòa Cầm - GĐ1 149,84 107,07 86,67 20,40 2,46 17,95 80,95%
4 Hòa Khánh 394,00 303,93 303,93 0,00 0,00 0,00 100,00%
5 Hòa Khánh MR 132,60 108,28 83,16 25,12 25,12 0,00 76,80%
6 Liên Chiểu 289,35 203,90 115,30 88,60 62,10 26,50 56,55%
Tổng cộng 1.066,52 810,77 676,65 134,12 89,68 44,45 83,46%

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về Lô đất trống xem bản đồ quy hoạch cụ thể từng khu công nghiệp

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 6 8 6 3 5
Hôm nay: 4.941
Hôm qua: 4.974
Tuần này: 9.915
Tháng này: 104.713
Tổng cộng: 2.268.635

Liên kết web Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết

Liên kết web Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết

Liên kết web Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết