Tìm kiếm
    

Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Lĩnh vực Doanh nghiệp

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

Biểu số 01/CS-SXCN: Báo cáo Hoạt động sản xuất công nghiệp

Biểu số 01-CS/ĐTNN: Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Biểu số 01-CS/VĐTƯ: Báo cáo vốn đầu tư thực hiện

Biểu số 02-CS/VĐTƯ: Báo cáo vốn đầu tư thực hiện

Biểu số 04-CS/GVĐL: Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ

Biểu số 04-CS/SXKD: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Biểu số 05-BCDA: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án

Lĩnh vực Đầu tư

Biểu số 03 - Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu số 02 - Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu số 01 - Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Lĩnh vực Lao động

Biểu mẫu số 14: Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài (báo cáo hằng quý, trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo)

Biểu mẫu số 05: Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động (báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động)

Biểu mẫu báo cáo tiền lương và kế hoạch thưởng tết (Hằng năm thực hiện theo yêu cầu của UBND thành phố)

Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương và đời sống người lao động 6 tháng/năm (báo cáo trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hằng năm)

Biểu mẫu rà soát tình hình thực hiện pháp luật lao động

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 8 4 4 9
Hôm nay: 1.177
Hôm qua: 2.140
Tuần này: 1.177
Tháng này: 50.062
Tổng cộng: 318.449

ĐIỆN THOẠI

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ĐỊA CHỈ

Tầng 30, Trung tâm hành chính -

Số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

THƯ ĐIỆN TỬ

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Email: diepza@danang.gov.vn

Điện thoại: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015